• 01-5905791
  • Kupondole, Lalitpur -1

Publication Detail

Image Here
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण ( डिफ्रीको आउँदै गरेको नयाँ प्रकाशन नेपाली भाषामा )


नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण   प्रस्तुत सामाग्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न पक्षहरुका बारेमा चर्चा गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनमा भएका हालसम्मका प्रक्रियाहरुको समीक्षा, नेपालको सर्वोच्च अदालते प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र त्यसको कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायको लैङ्गिक पक्ष सहित संक्रमणकालीन न्यायको सर्वाङ्गीण सम्बोधनको विधिलाइ सारांशमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

About Author

डिफ्री

Leave a reply