• 01-5905791
  • Kupondole, Lalitpur -1

Organization Background

BACKGROUND

Democratic Freedom and Human Rights Institute (DFHRI) is an independent and not-for-profit making organization established in 2007 in Kathmandu Nepal. It has been registered at District Administration Office, Lalitpur and is affiliated with Social Welfare Council, Government of Nepal. Since its establishment, the DFHRI has been working in Nepal to protect and promote human rights with focus on transitional justice, rule of law and accountability.

DFHRI respects and promotes diversity and plurality both in its structural make-up and operational interventions. It has an inclusive governing board of seven members led by a lawyer and six regular staff members led by another human rights lawyer.

DFHRI monitors incidents of violence and human rights violations, prepares documents and brings them to public through discussion, interaction, publication and media mobilization demanding for government’s accountability to respect, protect and fulfill human rights. It has published about a dozen of books and study reports related to human rights and transitional justice. It has also produced five dozen more research-based video documentaries on different cases of human rights violations committed during the armed conflict in Nepal.

पृष्ठभूमि

लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डिफ्रि) विक्रम सम्वत् २०६४ सालमा स्थापित एक गैरनाफामुखी, स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्था हो । स्थापना वर्षमा नै समाज कल्याण परिषद्सँग आवद्द यो संस्था मुलतः संक्रमणकालिन न्याय, कानुनी शासन, जवाफदेहितामा केन्द्रित रही मानव अधिकारको संरक्षण र संर्वधन कार्यमा क्रियाशिल छ । यसका साथै समसामयिक सामाजिक, कानूनी एवम् राजनीतिक सरोकारका विषयहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान र संवादका माध्यमबाट उठान गरी नीतिगत पहलका लागि सहजीकरण गर्दछ ।

यो संस्था संरचनात्मक र कार्यगत दुवै रुपमा विविधता र बहुलतमा विश्वास राख्दछ । समावेशीतामा आधारीत भएर सात सदस्यीय कार्यसमिति र नियमीत कर्मचारी सहितको नेतृत्वमा संचालित छ ।

यो संस्था द्वन्द्वका कारणबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूको निगरानी राख्दछ । यस्ता उल्लंघनहरूलाई छलफल, संवाद र प्रकाशनको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दछ । यसका साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई मिडिया परिचालन गर्दै सरोकारवालाहरुको जवाफदेहिता सहित आमनागरिकको मानव अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र प्रर्वधन गर्दछ । यसले  मानवअधिकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी एक दर्जन भन्दाबढी पुस्तक र अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।OBJECTIVES

  • To build a foundational institute for the study of democracy and human rights
  • To enhance the theoretical and practical capacity of local level individuals and institutions those are actively working to protect and promote human rights
  • To contribute towards addressing the issue of transitional justice as per the international standards through research, documentation and discussion
  • To enhance the effectiveness of NHRIs through coordination and collaboration
  • To increase the marginalized peoples’ access to justice
  • To improve the public service delivery through the enhancement of accountability.
Our Vision

Prosperous Nepal with democracy and human rights

Our Mission

To create equitable society with human rights and democracy

Our Goal

Effective and accountable Justice and human rights institutions